Skip Navigation

Hitta ett ledigt jobb på AstraZeneca

Science

Sök efter jobb genom att matcha dina kunskaper mot din linkedin profil

Börja söka efter jobb

Sök per ort

Registrera dig för meddelanden om lediga jobb

Utforska våra karriärområden

Det spelar ingen roll om du vill arbeta som forskare, som ämnesområdesexpert eller som tjänsteman. När du arbetar på AstraZeneca hjälper du till att utveckla läkemedel som kommer att göra stor skillnad för miljoner människor. Du är dessutom lika viktig oavsett roll – alla medarbetare hos AstraZeneca är direkt eller indirekt engagerade i innovation och utveckling som leder till förbättrad hälsa för patienter.

Vetenskapligt område

Våra försöksdjur

Våra försöksdjur

Vi har högt ställda normer för etiska metoder i alla delar av vårt forskningsarbete över hela världen, både i våra kliniska försök och djurförsök. Våra forskare letar ständigt efter bättre, mer exakta sätt att testa nya substanser, som kan minska vårt beroende av djurförsök. Under tiden är det viktigt att sköta om djuren på bästa sätt och använda det minsta antalet djur som behövs för att uppnå önskat resultat.

Sök jobb

Klinisk utveckling

Klinisk utveckling

Forskning och utveckling av läkemedel är den viktigaste delen av vår verksamhet. 12 000 forskare finns på tre kontinenter och har en gemensam målsättning – att föra ut nya effektiva läkemedel till dem som behöver dem, så snabbt och säkert som möjligt. Vi investerar mer än 4 miljarder USD varje år, med fokus på sex behandlingsområden – cancer, kardiovaskulära/metaboliska sjukdomar, sjukdomar i andningsorganen, inflammationer och autoimmuna sjukdomar. Vid sidan av detta förblir vi aktiva inom infektions- och neurovetenskap med målinriktade investeringar i möjligheter och samarbeten.

Sök jobb

Säkerhet, hälsa och miljövetenskap

Säkerhet, hälsa och miljövetenskap

Våra medarbetares säkerhet, hälsa och välbefinnande har mycket hög prioritet. Vi har flera olika karriärmöjligheter inom Health and Safety Management, med fokus på säker forskning och rådgivning för hälsa, säkerhet och miljö, och våra nästan 60000 medarbetares arbetsrelaterade hälsa.

Sök jobb

Medical Affairs

Medical Affairs

Vårt Global Medical Affairs (GMA) team kopplar samman ledarskap inom forskning med patientvård. I den här rollen länkar vi samman AstraZeneca med externa organisationer och arbetar för att skapa betrodda samarbeten med externa partners och skaffa insikter som styr utvecklingen av våra läkemedel.

Sök jobb

Kvalitet

Kvalitet

Det är inte bara en målsättning utan en absolut nödvändighet att säkerställa att våra produkter är rätt val för våra patienter redan från början. Vi har anlitats för att utföra vår produktion enligt högsta möjliga standard i varje del av tillverkningsprocessen, inklusive kvalitetssäkring, tekniker och metoder.

Sök jobb

Regulatoriskt

Det är viktigt att alltid arbeta enligt all de regelverk som gäller för utveckling av nya läkemedel. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med dessa regler och vi har världsledande expertis inom området.

Sök jobb

Forskning

Forskning

AstraZeneca är ledande inom forskning och det är nyckeln till alla våra framgångar. Hos oss får du många möjligheter att utveckla din forskarkarriär Vi har sammanställt en unik kombination av kunskaper, förmågor och erfarenheter med passion för att följa vetenskapen – våra viktigaste forskningsområden omfattar små molekyler, biologi, smarta enheter, immunterapier, personanpassad sjukvård och utveckling av nya läkemedel.

Sök jobb

MedImmune

MedImmune

MedImmune är den globala forskningsenheten för biologiska läkemedel inom AstraZeneca. Våra medarbetare är några av de bästa i världen. – De är beslutsamma, självständiga och bra på att samarbeta. Börja arbeta hos oss så kommer du att finna en mångfald av kollegor som kännetecknas av en stark känsla för kamratskap och samarbete.

Sök jobb

Affärsområde

Administration

Administration

Vårt främsta syfte är att ge våra talangfulla team möjlighet att fokusera på sitt livsförändrande arbete. Vårt mål är att se till att de kan uppleva professionella interaktioner med såväl kollegor inom hela AstraZeneca som externa samarbetspartner.

Sök jobb

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Vi genererar och utvärderar omdanande globala affärsmöjligheter för att stärka vår ekonomiska och kommersiella konkurrenskraft. Gruppen är fokuserad på tillfällen till komplexa sammanslagningar och förvärv, inklusive möjligheten att förvärva företag eller divisioner med flera produkter och tekniker, joint venture-samarbeten och betydande kapitalinvesteringar i externa företag.

Sök jobb

Commercial Non-Sales

Commercial Non-Sales

Vi hanterar ett stort urval av viktiga företagstjänster, inklusive marknadsföring, varumärkesfrågor, inträder på marknader och affärsplanering. Eftersom vårt arbete är globalt erbjuder det enastående möjligheter att få en givande karriär inom alla dessa områden.

Sök jobb

Corporate Affairs

Corporate Affairs samarbetar med verksamheten för att bygga vidare på företagets goda rykte om att tänja på gränserna inom forskningen för att leverera livsförändrande läkemedel. Vi kombinerar kommunikation, myndighetsrelationer och offentlig policy för att öka tilltron till vårt ledarskap inom forskning och behandlingar, möjliggöra tillväxt genom policyutveckling och intressenters engagemang, skydda och förstärka våra varumärken samt engagera och skapa stolthet hos våra medarbetare.

Sök jobb

Compliance

Global Compliance är upprättat för att driva och bygga in en kultur med fokus på etik och integritet i vår organisation. Vi är fokuserade på att sprida tydliga policyer till våra medarbetare, på att förbättra efterlevnaden genom effektiv utbildning och support samt på övervakning.

Sök jobb

Kontraktsanställningar

Kontraktsanställningar

Vi har ett stort antal roller för oberoende uppdragstagare och tillfälliga medarbetare.

Sök jobb

Engineering

Engineering

Hos AstraZeneca omfattar Engineering ett stort urval av krävande ingenjörsområden, inklusive väg- och vattenbyggnad, kemi och processer, byggnader och fabriker samt material och anläggningskonstruktion. Med så många olika och tekniskt utmanande arbetsplatser runt om i världen finns det många tillfällen att bli engagerad i komplexa och utmanande projekt och supportprogram.

Sök jobb

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomin spelar, som du säkert förväntar dig av ett stort globalt läkemedelsföretag, en ytterst viktig roll när det gäller att skapa en stabil och framgångsrik miljö där vi kan utveckla nya livsförändrande läkemedel. Vår ekonomiavdelning har en tydlig vision som både internt och externt betraktas som den bästa i vår sektor.

Sök jobb

Facilities Management

Facilities Management

AstraZeneca har ett stort antal arbetsplatser och anläggningar, från koncernkontor och lagerbyggnader till högteknologiska fabriker och laboratorier runt om i världen. Våra arbetsuppgifter omfattar underhåll, platstjänster, säkerhet och kundtjänst.

Sök jobb

Generel ledning

Generel ledning

Generel ledning kan omfatta många olika roller hos AstraZeneca.

Sök jobb

HR

HR

Global Human Resources skapar effektiva partnerförhållanden med jag skulle vilja säga medarbetare inom hela AstraZeneca. Vi tillhandahåller avancerad personalrelaterad rådgivning om arbetsmarknaden och hjälper chefer att identifiera de grundläggande kunskaper och förmågor som krävs för att stödja vår konkurrensfördel. Vi skapar också belönings- och förmånsprogram som aktivt stödjer och uppmuntrar våra medarbetare till enastående prestationer i arbetet.

Sök jobb

Information Services

Information Services

Information Services samlar experter inom business, science och informations teknologi i en kultur av sammarbete. Dess syfte är att upprätthålla och utveckla en bank av medicinsk information och data som spänner över våra terapiområden. Dessa data driver vår spännande pipeline och låter oss leverera bevisbaserade resultat för att möta patientens behov.

Sök jobb

Juridik

Juridik

Våra juridiska team hanterar verksamhetskritiska risker och tillgångar på det föränderliga läkemedelsområdet. Vi har specialiserade jurister som ger råd om kunkurrenslagar och dataintegritet. Därutöver har vi ett särskilt fokus på AstraZenecas immateriella rättigheter som är en av våra viktigaste tillgångar och omfattar patent, varumärken, upphovsrätt och design.

Sök jobb

Tillverkning

Tillverkning

För att kunna skapa våra livsförändrande läkemedel och medicinska produkter använder vi ofta högteknologiska utrustningar, tekniker och processer i tillverkningen. Arbetet i våra fabriker sker enligt högsta säkerhets- och kvalitetsnormer och erbjuder karriärer inom modern tillverkning på högsta nivå.

Sök jobb

Pharmaceutical Procurement

Pharmaceutical Procurement

Varje del av vår verksamhet spelar en viktig roll i vårt livsförändrande arbete och Pharmaceutical Procurement står i främsta ledet. I en högpresterande global miljö hanterar vi avtal och relationer med ett stort antal externa säljare och leverantörer av många olika varor och tjänster. Varje beslut som du fattar kommer i slutänden skapa fördelar för patienternas hälsa.

Sök jobb

Projekt, förändring, verksamhetsförbättring och strategi

Projekt, förändring, verksamhetsförbättring och strategi

Att stå still är inget alternativ i vår verksamhet. Vi skapar en ny typ av organisation för att återställa förväntningarna på vad ett bioläkemedelsföretag kan vara och detta område är ytterst viktigt för att uppnå detta. Projektledare, experter på business intelligence, strategi, relationer och affärsinformation och mycket annat – var och en av dem spelar en viktig roll hos oss.

Sök jobb

Försäljning

Försäljning

I arbetet med medicinska och sjukvårdsleverantörer runt om i världen är våra säljteam AstraZenecas ansikte utåt för många av våra kunder. Vi är fokuserade på att skapa starka band med nyckelpersoner. Våra säljare representerar många av branschens mest välkända och respekterade produkter och vår robusta uppsättning kommande produkter innebär att de kan fortsätta detta arbete långt in i framtiden.

Sök jobb

Sales Force Effectiveness

Sales Force Effectiveness

Våra säljteam förväntar sig och förtjänar det allra bästa inom verktyg, information och support. Våra Sales Force Effectiveness-team tillhandahåller dessa resurser och hjälper oss att se till att våra säljteam forsätter på sin vinnande bana på en konkurrensutsatt global marknad – och säkerställer att vi fortsätter att tillhandahålla livsförändrande läkemedel till så många människor som möjligt.

Sök jobb

Leverans

Leverans

Att flytta, beställa och på ett säkert sätt lagra allt material, utrustning och förbrukningsartiklar som vi använder är en mycket komplex uppgift. Våra leveransteam hanterar varje del av planeringen för leveranskedjan, logistik, produktsäkerhet och distribution för våra verksamheter runt om i världen.

Sök jobb

Utbildning

Utbildning

Kunskap och innovation är vårt företags livsnerv. Därför ser vi till att regelbundet utbilda våra medarbetare. Vi tror på våra medarbetares potential och erbjuder utvecklingsmöjligheter som sträcker sig mycket längre än de trodde var möjligt.

Sök jobb

Registrera dig för meddelanden om lediga jobb

Om du vill registrera dig för att få information om framtida jobb via mail gör du det via formuläret nedan. Vi kommer endast använda dina uppgifter till att meddela dig om jobb som matchar dina sökkriterier om och när de är tillgängliga. Vi kommer inte använda dina uppgifter till annan form av kommunikation eller föra dem vidare till tredje part. Du kan välja så många kategorier eller platser du vill.

Jag är intresserad avSöka efter en kategori och välj en i listan över förslag. Söka efter en plats och välj en i listan över förslag. Slutligen, klicka på "Lägg till" för att skapa din jobbevakning.